ProShineNordicLogo1Ikon

Komplet Guide til Tesla Dæktryksvedligeholdelse

Forståelse af dæktryk er afgørende for enhver Tesla-ejers vedligeholdelsesrutine. Dette dokument omhandler pleje og vedligeholdelse af dæk, visning af dæktryk og anbefalinger til dæktryksjusteringer, der optimerer køreegenskaber og sikkerhed. Det efterfølgende indhold er delt op i tre hovedafsnit, hver dedikeret til specifikke aspekter af dæktrykshåndtering i Tesla-køretøjer.

Læsetid ca. 10-15 min.

1. Visning og Kontrol af Dæktryk

Dæktrykket i din Tesla kan let overvåges via bilens touchskærm. Trykindsigterne er tilgængelige i kortområdet på bilens statusdisplay eller via “Betjeningsknapper > Service.” Her vises dæktrykket for hvert enkelt dæk samt tidspunktet for den seneste kontrol. Tesla gør det også nemt for føreren at vælge mellem trykenhederne bar eller psi og giver oplysninger om de anbefalede dæktryk for kolde dæk.

2. Vedligeholdelse af Dæktryk

Det er vigtigt at sikre, at dæktrykket stemmer overens med anbefalingerne på bilens dæktryksmærkat. Denne mærkat findes på den midterste dørstolpe og er synlig, når førerdøren er åben. Tesla anbefaler, at dæktrykket kontrolleres regelmæssigt med en nøjagtig dæktryksmåler, når dækkene er kolde. Korrekt dæktryk er ikke kun afgørende for dæksikkerheden men også for bilens køreegenskaber og brændstoføkonomi. Husk på, at dæktryk falder i koldere vejrforhold og stiger i varme. Derfor skal dæktryk justeres efter vejret og kørselsforholdene.

3. Fejlfinding og Fejl i TPMS-systemet

Tesla’s Model 3 er udstyret med et TPMS (Tire Pressure Monitoring System), som informerer føreren om dæktrykket via en indikator på touchskærmen. Hvis indikatoren lyser, skal du stoppe og kontrollere dæktrykket. En blinkende indikator ved opstart kan indikere en fejl i TPMS-systemet, hvilket kræver yderligere diagnostik, muligvis på et Tesla-servicecenter.

Dæktryk og Energiforbrug i Teslaer

Dæktrykket kan betydeligt påvirke bilens energiforbrug, både under motorvejs- og bykørsel. Her er en sammenfatning af hvordan forskellige dæktryk påvirker forbruget målt i watt-timer per kilometer (Wh/km):

  • 3,5 bar: Forbrug på motorvej: 226 Wh/km, Bykørsel: 267 Wh/km
  • 3,2 bar: Forbrug på motorvej: 221 Wh/km, Bykørsel: 226 Wh/km
  • 2,9 bar: Forbrug på motorvej: 221 Wh/km, Bykørsel: 226 Wh/km
  • 2,5 bar: Forbrug på motorvej: 221 Wh/km, Bykørsel: 224 Wh/km
  • 2,0 bar: Forbrug på motorvej: 222 Wh/km, Bykørsel: 218 Wh/km

Disse data viser, at et lavere dæktryk på 2,0 bar faktisk er det mest energieffektive under bykørsel, mens der ikke ses store forskelle på motorvejskørsel for dæktryk mellem 2,9 til 3,2 bar.

Reference artikel fra Elbil-Foreningen: HVOR MEGET BETYDER DÆKTRYK FOR ENERGIFORBRUGET?

Generelle Retningslinjer for Dæktryk

For almindelige personbiler og dæktyper ligger dæktrykket typisk mellem 2,5 og 3 bar. Hvis du har lavprofildæk, som ofte findes på sportsmodeller eller luksusbiler, kan det anbefalede dæktryk være over 3 bar.